Huisreglement KCNN.

 1. Melden bij kantinebeheerder.
 2. Leden van de KCNN moeten hun lidmaatschapskaart kunnen tonen.
 3. Niet leden betalen euro 32.50 per rijder p/d.
 4. Beschermende kleding verplicht:
  1. Helm met gesloten vizier.
  2. Overall.
  3. Handschoenen.
  4. Schoenen die de enkels beschermen.
 5. De pitsstraat is alleen voor rijder en monteur.
 6. Kinderen mogen niet zonder begeleiding op de baan.
 7. Er mogen niet meer dan 17 karts/pocketbikes tegelijkertijd op het circuit.
 8. Zeiltje onder de kart verplicht 2x3m
 9. Maximaal 97 dba.
 10. U wordt geacht u eigen afval zoals: olie, benzine afval, versleten banden, lege olie- en benzinevaten mee naar huis te nemen.
 11. Rijders dienen hun kart of motor niet onnodig in de pits te laten staan.
 12. Personen die roekeloos rijden en of de huisregels niet nakomen zullen van de baan worden verwijderd.
 13. U heeft zich te houden aan de aanwijzingen van het bestuur of de daartoe aangewezen personen die belast zijn met de orde op en langs onze baan,
  die aangesteld zijn door het bestuur, deze mensen zijn herkenbaar door de rode batch.
 14. Het is alleen toegestaan om met een brede achterbumper op de kart te rijden.
 15. Bij drukke dagen de auto buiten de poort langs de weg parkeren. Aanhanger of iets dergelijks afkoppelen, en zoveel mogelijk ruimte laten voor mede sportbeoefenaar                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    

KCNN is niet aansprakelijk voor letsel, schade en/of diefstal!