Info wat betreft Covid 19

-Een ieder dient zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM.

 Motoren  

De snelheidsverschillen tussen de verschillende typen motoren zijn te groot.

Dit komt de veiligheid niet ten goede,daarom mogen alleen de volgende typen nog rijden:

Pocketbike - NSF - Pitbike - Ohvale

 

Contributie/ Dagkaart 2023

Dagkaart : € 35,-- per rijder

Contributie 2023 is € 210 per kalenderjaar  (gezinskaart € 325)

Graag overmaken op banknummer  NL91 RBRB 8837 1365 44  KCNN Ter Apel.

Bij de betaling graag je e-mail adres vermelden.
Wil iedereen zijn ledenkaart 2022 aan de penningmeester toezenden.

Penning meester:

Harry Timmermans

Molen A Laan 1

9561 LS Ter Apel

 

 

Groepsindeling

1- mini karts            20 minuten

2- mini bikes            20 minuten

3- karts                    20 minuten

 

Filmpjes

Helm/air/track filmpje gemaakt door willem Braam klik hier

Filmpje van clubwedstrijd 3 juli, door Willem Braam. klik hier

Filmpje van het verlengde circuit gemaakt door NAB. klik hier

In Dagblad van het Noorden: Meer asfalt voor de karters.

 

Brede achterbumpers verplicht!
Ook tijdens trainingen.

 

Voor de tekening van de baan klik hier voor PDF .